Plasmex Filterkonsept

 

God - bedre - best

Resirkulering

Den viktigste oppgaven for en avtrekkshette er å sørge for at fett og lukt fra matlagingen effektivt fjernes fra kjøkkenet. Dette gjøres tradisjonelt ved hjelp av røykkanaler til friluft. Det er typisk ved hjelp av flexslanger at hetten transporterer luften ut til en takhette eller en rist i veggen. Men det kan være vanskelig og dyrt å etablere hull i tak eller vegg. Og i noen hjem er det ikke et alternativ i det hele tatt. Her kan du velge en resirkuleringsløsning. 

Med resirkulering sendes den rensede luften tilbake til kjøkkenet. Dette gjøres tradisjonelt ved hjelp av et kullfilter som er montert inne i viften. Matosen suges først gjennom hettens fettfilter, som ved vanlig avsug, hvor alle fettpartiklene filtreres ut.

Og så sendes luften gjennom kullfilteret, som ved hjelp av det aktive kullet inne i filteret binder lukten til filteret. Og så ledes den rensede luften ut på kjøkkenet igjen.

Dette gjøres ved hjelp av ulike metoder, avhengig av hvilken type hette kullfilteret er montert i. Ved vegghengte hetter er det vanligvis riller i hettens skorstein - via disse føres luften tilbake til kjøkkenet.

Nybygg av passiv- og lavenergihus

Ved nybygde passiv- og lavenergihus er det ekstra fordelaktig med resirkulering, siden mye oppvarmet luft ledes ut av huset med tradisjonelt avtrekk. Dette vil naturlig nok påvirke energibalansen negativt, da man i ettertid må varme opp tilsvarende mengde luft.

 

Av samme grunn brukes resirkulering i økende grad i disse boligene, da kravene til lavere energiforbruk i byggeforskriftene skjerpes kontinuerlig. I tillegg monteres det alltid ventilasjonsanlegg i nybygde hus, noe som gjør at fuktigheten fra matlagingen fjernes via varmegjenvinnings systemet. 


 

Det er hundrevis av design på et kullfilter - Noen må monteres på baksiden av fettfilteret. Andre er montert på inntaket til motoren. Og dermed er det omtrent like mange kullfiltre som det finnes hetter på markedet.

På grunn av dette har Thermex lansert et nytt filterkonsept. Konseptet består av 3 typer resirkulasjonsfiltre som kan brukes av enhver hette – skapmonterte, fritthengende, takintegrerte, veggmonterte og til og med bordintegrerte hetter.

Med Thermex Filter konseptet er du fri for å på lure på hvilket kullfilter kjøkenviften din er "født" med. Det eneste du må tenke på er hvilken kvalitet og vedlikehold du ønsker.