SENTRAL VENTILASJON - LINK

 

Omfang, beregnet for bruk i leiligheter, med felles dekke eller desentralisert ventilasjon

SLIK FÅR DU EN FLOTT KJØKKENVIFTE, DESIGNET FOR BRUK I LEILIGHETER MED FELLESAVTREKK ELLER DESENTRAL VENTILASJON

 

I mange blokk leiligheter er det i dag en sentralt plassert ventilasjonsanlegg som suger fra alle leiligheter i oppgangen. Likeledes benyttes desentralisert ventilasjon i enkelte typer bygg, hvor det er plassert et ventilasjonaanlegg i hver leilighet. I begge tilfeller har hettene i hver leilighet ikke egen innebygd motor.

THERMEX Sentralventilasjon Link leilighet (CVL-link) er et system som gjør at alle THERMEX aggregater som støtter "Alle alternativer" og som er merket med sentralventilasjon (CVL-Link) kan kobles til blokkens sentralventilasjonssystem eller desentralisert ventilasjon.

Systemet består av et motorspjeld som kobles til THERMEX hetten, dette motorspjeldet kan forhånds innstilles til å åpne og lukke helt eller delvis, både ved grunnventilasjon og ved forsert drift. Innstillingen må gjøres i henhold til de foreskrevne dataene for driften av ventilasjonssystemet.

Ved betjening av viftens hastighetstrinn 1-4 åpner spjeldet i henholdsvis 15-30-45 eller 60 minutter, hvoretter det stenger tilbake til grunnventilasjons innstillingen.

*Skal spjeldet for sentralventilasjons linken
installers på kjøkkenet, kan en ekstra skjuler til kjøpes 
som spjeldet kan monteres i.

På denne måten blir monteringen
på kjøkkenet elegant.

Skjulerkassen passer til både
vegg og fritthengende.

De fleste ganger kan spjeld monteres i skorstein/kanal eller skap.