Pro Link Modul

 

Gjør luftskiftet på kjøkkenet ditt mer effektivt - Trådløst

 

 

 

Her er løsningen på hvordan du kan balansere luftskiftet på kjøkkenet ditt dersom du har et lavenergihus eller en leilighet med ventilasjonsanlegg uten å måtte føre kabler mellom ventilasjonsanlegget og hetten. Pro Link er så å si en avansert versjon av THERMEX Trigger Link Module.

Med THERMEX Pro Link har du muligheten til å velge tre forskjellige pakker, avhengig av dine behov.

 

THERMEX PRO LINK BASIC

 

Den avanserte trådløse "Trigger Link modulen", Pro Link Basic, består av et sendermodul som monteres ved hetten og et mottakermodul som monteres ved ventilasjonsanlegget – kommunikasjonen mellom de to enhetene foregår trådløst.


Mottaker modulen har to uavhengige dobbelt virkende reléutganger. Du kan dermed, avhengig av behov, enten ha to ulike triggerpunkter for ditt ventilasjonsanlegg eller koble til forskjellig utstyr.THERMEX PRO LINK PREMIUM

Løsningen for moderne boliger med hetter med utvendig avtrekk.

Ofte har ventilasjonsanlegget i moderne boliger begrenset mulighet til å kjøre ubalansert drift, hvorfor systemet ikke kan tilføre tilstrekkelig luft ved bruk av kjøkkenhette.


THERMEX har derfor videreutviklet Pro Link Basic til også å inkludere et motorstyrt spjeld som kobles til luftinntak siden på ventilasjonssystemet.


Spjeldet åpnes automatisk og kjøkkenviften hjelper ventilasjonsanlegget med å suge nok luft inn i boligen så luftskiftet i boligen er balansert.

THERMEX PRO LINK PLASMEX

Løsningen for moderne boliger, hvor det ikke er mulig å installere hette med avtrekk til det fri.


I boliger hvor det er nødvendig å resirkulere luften fra hetten, opplever man ofte at luften ikke er tilstrekkelig renset for partikler, og det tar lang tid før fuktigheten fra matlagingen er fjernet.


THERMEX har derfor videreutviklet Pro Link Basic, slik at det sammen med THERMEX Plasmex®-filter både sørges for at 96,5 % av partiklene fjernes og samtidig sørges for at ventilasjonssystemet booseter under matlaging, og fjerner fuktighet fra luften så fort som mulig.