Forstå energimerket

 

Økodesign forklaring

Energieffektivitetsklasse​

Energieffektivitetsindeksen beregnes basert på det årlige strømforbruket til hetten ved det optimale driftspunktet og det nominelle elektriske strømforbruket til belysningssystemet.
Dette er en forholdsberegning der man setter det beregnede årlige forbruket for produktet (AEC) mot et standardforbruk (SAEC). Der 100 tilsvarer at produktet har samme forbruk som standardenheten, så jo lavere tall jo bedre. Forskjellen blir deretter oversatt til en bokstavklassifisering.
Utgangspunktet er en gjennomsnittlig brukstid for lyset på 2 timer pr dag, og en gjennomsnittlig brukstid for viften på 1 time pr dag. Hvis hetten har et forbruk i avslått modus / standby modus, kommer dette i tillegg.

 

 

 

 

 

 

Klasse for hydraulisk effektivitet​

 

 

Grovt sett beregnes her det mest effektive punktet for avtrekkshetten, hvor luftmengden holdes opp mot den statiske trykkforskjellen og dagens strømforbruk.

 

 

 

 

 

 

 

Belysning
effektivitetsklasse


Her holdes lysmengden angitt i lux ved koketoppen opp mot tilgående energiforbruket

 

 

 

 

 

 

Fettfiltrering
effektivitetsklasse

Dette indikerer hvor stor andel av den totale fettmengden som samles i filteret.

Det skal påpekes at filteret er definert som å være avtakbare deler av hetten, så ved f.eks. for å gjøre glassplaten på Metz avtagbar, følger denne med i filteret.

 

 

 

 

 

Lydeffektnivå


Her er det viktig å påpeke at tidligere ble lydtrykket spesifisert, som typisk er lavere enn lydeffekten.

Lydeffekt måles i watt (lik høyttalere), men gitt i dB(A).

Lydtrykket måles i pascal med mikrofon (typisk i en avstand på 1 m) og angis tilsvarende i dB(A).

 

 

 

 

 

Årlig energiforbruk

Beregningen er basert på: Lyset brukes i 2 timer
daglig.

Selve hetten brukes 1 time om dagen, hvor utgangspunktet er FDE - det punktet hvor hetten har best virkningsgrad, dvs. størst luftmengde i forhold til trykkfall og strømforbruk.