Økodesign forklaring

 

Forstå energimerket

Energieffektivitetsklasse​

 

Energieffektivitetsindeksen beregnes basert på det årlige strømforbruket til hetten ved det optimale driftspunktet og det nominelle elektriske strømforbruket til belysningssystemet.
Dette er en forholdsberegning der man setter det beregnede årlige forbruket for produktet (AEC) mot et standardforbruk (SAEC). Der 100 tilsvarer at produktet har samme forbruk som standardenheten, så jo lavere tall jo bedre. Forskjellen blir deretter oversatt til en bokstavklassifisering.
Utgangspunktet er en gjennomsnittlig brukstid for lyset på 2 timer pr dag, og en gjennomsnittlig brukstid for viften på 1 time pr dag. Hvis hetten har et forbruk i avslått modus / standby modus, kommer dette i tillegg.