Bæredyktighet & Grønn omstilling

 

Les mye mer om Thermex Scandinavias etiske retningslinjer og våre fokusområder ved å trykke på knappen 

THERMEX jobber kontinuerlig og målrettet mot en grønn omstilling for å oppfylle FNs 17 globale mål.​

LED-belysning i haller

 

Allerede i 2017 installerte Thermex LED-belysning i den 5000 m2 store lager- og produksjonshallen i Hjørring. Endringen til LED-belysning har betydd en besparelse på 47 % på CO2-regnskapet. I tillegg har Thermex gått over til miljøvennlig oppvarming, noe som har gitt en ytterligere besparelse på 22 %.

Thermex Plasmex®-filter

 

Alle THERMEX-beholdere kan i dag utstyres med et Plasmex®-filter som renser luften 96,5 % og sender den oppvarmede luften tilbake til kjøkkenet i stedet for ut i det fri. Det sparer på varmeregningen og CO2-utslipp.

Varmegjenvinning

 

Et stort antall THERMEX-beholdere kan i dag kobles til boligens varmegjenvinningssystem, hvorved inntil 95 % av avtrekksluften gjenbrukes til oppvarming av boligen.

Rekkevidde med lav energi

 

På produksjonssiden er alle kjøkkenvifter i dag utstyrt med LED-lavenergibelysning og flertallet er utstyrt med DC-lavenergimotorer, noe som totalt sett setter THERMEX KJØKKENVIFTER PÅ TOPPEN AV ENERGIMERKINGSSKALAEN "A".

El-returordningen

 

Thermex er registrert for strømreturordningen, d.v.s. at når din Thermex-beholder har tjent sitt formål og er skrotet, skjer dette på en autorisert avfallsstasjon, hvor delene destrueres og resirkuleres til nye produkter.