Personvernpolicy

Thermex Scandinavia AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi har registrert.

Thermex Scandinavia AS sin kontaktinformasjon er:

Farøvej 30
DK-9800 Hjørring
Telefon: + 47  22 21 90 20
E-post: info@thermex.no
Hjemmeside: www.thermex.no

Thermex Scandinavia AS samler inn personopplysninger med det formål å kunne levere varer og tjenester. Vi behandler ikke personopplysninger for andre formål enn det de opprinnelig ble samlet inn for, med mindre vi har innhentet samtykke.

Thermex Scandinavia AS samler kun inn personopplysninger i kategorien «Generelle personopplysninger», dvs. personopplysninger som navn, adresse, e-post og telefonnummer.

Thermex Scandinavia AS videreformidler personopplysninger til en rekke samarbeidspartnere med det formål å kunne levere varer og tjenester. Våre samarbeidspartnere inkluderer selskaper som håndterer spedisjon, våre servicepartnere, betaling og IT-drift. Våre samarbeidspartnere er i likhet med oss,  forpliktet til å behandle personopplysninger i samsvar med kravene i personvernforordningen. Utover dette videreformidler vi kun personopplysninger dersom dette er et lovkrav.

Thermex Scandinavia AS lagrer så langt som mulig, ikke personopplysninger i identifiserbar form lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet eller det som er tillatt etter gjeldende lov.

I henhold til personvernforordningen har du rett til å få innsikt i hvilke personopplysninger Thermex Scandinavia AS har samlet inn om deg. Du har også rett til å få rettet feil i informasjonen, og du har rett til å be om å få slettet personopplysningene vi har samlet inn om deg. Hvis vi har samlet inn personopplysninger basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, kan du ta kontakt med oss på info@thermex.no.