Plasmafilter Vanlig kulfilter
*Luftrensning op til 96,5% ca. 50%
*Forventet levetid for filteret op til 10 år ca. 1/2 år

*Baseret på normal bruk av kjøkkenvifter i provate husholdninger ca. 1 time pr. dag.
*Årlig besparelse fra varmetap sammenlignet med et vanligt avtrekk er ca. 500 kW á 2 kr. = opptil DKK 1000,- spart pr. år.

*Årlig besparelse i forhold til et vanlig kullfilter ved bytte av kullfilter to ganger i året à 500 kr. = Opptil DKK 1000,- spart pr. år.
 

 

Plasmex filter

Fremtidens resirkulasjonsfilter til kjøkkenvifter. Skal ikke byttes ut og trenger ikke vedlikehold. Forventet levetid på opptil 10 år.

Spesielle egenskaper


Produktspesifikasjoner

Når du ikke har avtrekk til det fri eller bare ønsker å spare på varmeregningen, kan du nå installere et Thermex Plasmex filter i viften din.

Når luften passerer gjennom et Thermex Plasmex filter, påvirkes luftpartiklene med elektronisk ladning, slik at de lettere fanges opp av Thermex Plasmex filterets 
kullfilterdel.

Luften som føres tilbake til kjøkkenet er dermed 96,5 % renset for matos. Dette gjør Thermex Plasmex filteret dobbelt så effektiv som et vanlig kullfilter.

Levetiden for Plasmex®-filter forventes å være opptil 10 år. Det er ca. 20 ganger lenger enn et vanlig kullfilter.