Sånn virker en kjøkkenvifte

Inneklima og romventilasjon

Det blir i dag stillet meget strenge lovkrav til isolering
av boligene. Det er naturligvis bra i forhold til
energikostnadene, klimaet og vår felles planet.
Desverre medfører disse isoleringskravene samtidig
at våre boliger ikke kan ”puste”, etter vår mening
– ikke det optimale for verken byggningene
eller beboerne. Det er dét problem din kjøkkenvifte
skal løse for kjøkkenet, for sammen med
våtrommene er vel kjøkkenet det rommet i boligen
som virkelig har behov for en fullverdig ventialsjon

Det er ikke nok å bare åpne vinduet

En korrekt montert kjøkkenvifte danner et undertrykk
i kjøkkenet, så damp, fukt og fettos ikke
sprer seg til resten av boligens øvrige rom. På den
måte er kjøkkenviften med på å forbedre luften i
hele boligen. Til fordel og glede for så vel beboerne
som for selve byggningen.
Kjøkkenviften suger den fettmettede luften ut
gjennom filteret. Når luften strømmer gjennom
filteret nedkjøles den så fettpartikklene størkner
og setter seg fast i fettfiltret.
Jo større kjøkkenviften er i forhold til steke/kokesonen,
dessto bedre utluftning/avtrekk får du. Om
du så skal velge en veggmontert eller fritthengende,
med intern eller ekstern motor for utluftning til
det fri, eller resirkulasjon, så handler det i bunn og
grunn om dine personlige valg og praktiske muligheter.
Det er disse valgene vi ønsker at føre deg
sikkert igjennom på disse Tips & Fact sidene. Har
du spørsmål utover dette så er du alltid velkommen
hos våre THERMEX forhandlere, som alle arbeider
med de samme mål som som oss: Og sikkre
deg det endelige beslutningsgrunnlaget, når du
skal velge den THERMEX løsning som du skal ha
glede av hver eneste dag, og i mange år fremover.