Lydnivåer

Så nære lydløst som mulig
Lydnivået i en originalt THERMEX kjøkkenvifte som
går på laveste trinn tilsvarer en stille visken på 2
meters avstand. Og laveste trinn er faktisk mere
enn nok til å klare avtrekket før og etter selve
koke-/stekeprosessen, men du øker naturligvis
styrken (og lydnivået) etter behov under matlagingen.

Motorstøy
En kraftig motor har en større avtrekkeskpasitet,
men støyer også tilsvarende mere. Du kan selvfølgelig
redusere støyen ved å senke motorhastigheten.
Da reduserer man naturligvis samtidig
luftmengden, men som du har lest ovenfor så kan
de lavere trinn i mange situasjoner være godt nok.

Luftstøy og kanalstøy
Luft i bevegelse medfører støy, akkurat som når
vinden suser oppstår det lyder når den møter
hindringer. Dessto flere rette strekk på kanalene
og fæærest mulig bøyninger i avtrekket gir minst
luftmotstand og støy. Tilsvarende viktig er det å
benytte dimensjoner på avtrekkskanalene som er
anbefalt til de respektive modellene. Ved en modernisering
anbefales det så absolutt å skifte ut de
gamle avtrekkskanalene.