Avtrekksprinsipper og filtre

Kantsug

Kjøkkenvifte med kantsug har et eksklusivt design
med filtrene godt gjemt vekk inne i kjøkkenviften.
Kantsug eller spaltesug skaper usynlige luftstrømmer
hele veien rundt om koke/stekesonen. Det
er disse luftstrømmene som isolerer fettos/damp
så den ikke svever fritt. Kjøkkenviftens avtrekk
er konsentreret omkring ”sprekken/kantsuget”.
Lufthastigheten økes og lydnivået blir en anelse
høyere.

Filter i bunn

Kjøkkenvifter med filter i bunnen har størst avtrekk/
filterflate, lavere lufthastighet og mindre
luftstøy. I tillegg er filtrene enkle å ta ut i forbindelse
med rengjøring.
Det er antallet av filtre i bunnen (avtrekksflaten)
og luftmengden som er avgjørende for effektiviteten.
Oppfagningsgraden kan økes betydelig ved
å heve filterbunnen og det er naturligvis en fordel
hvis kjøkkenviften dekker hele koke/stekesonen.

Vertikal utsug

Kjøkkenvifte med vertikal avtrekk gir plass og
beveggelsesmuligheter omkring koke/stekesonen.
Designet er ergonomisk og man kan uten problemer
ha overblikk over grytene og stekpanner.
Kjøkkenvifte med vertikal avtrekk kombinerer filter
i bunnen med kantsug og gir deg det bedste
fra begge avtrekksprinsipper.

Metallfilter absorberer fettet

Kjøkkenviften suger den fettmettede luften ut
gjennom filteret. Når luften strømmer gjennom
filteret nedkjøles den så fettpartiklerne setter seg
fast. Da metallet gir en meget effektivt nedkjøling
er hele denne prosessen helt avgjørende at fettfiltret
er av metall, det er det selvfølgelig på alle
THERMEX-modellene.
 

Resirkulasjonsfilter fjerner lukten

Resirkulasjonsfilter brukes på en kjøkkenvifte hvor
det ikke er avtrekk til det fri, eller ved sentralaventilasjon
som ikke innfrir i.f.t. effekt. Resirkulasjonsfilteret
renser luften for lukt, men ikke
tilfredsstillende hva gjelder fukt. Resirkulasjonsfilteret
bør skiftes 1 gang årlig, basert på normal
matlaging (d.v.s. steking ca. 4-5 ganger i uken).