Betingelser for reklamasjon og service

Husk å lese bruksanvisningen nøye. Ofte finner man svaret der. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan du kontakte oss.

 

Hva dekker 5 års reklamasjonsrett

Thermex følger den til enhver tid gjeldende forbrukerkjøpslov som for tiden bl.a. innebærer 5 års reklamasjonsrett.

Reklamasjonsretten omfatter fabrikasjons- og materialfeil, som konstateres ved normal bruk i kjøperens privathusholdning i Norge. Forbrukeren må sannsynliggjøre kjøpsdatoen ovenfor servicemann på stedet (kjøpskvittering etc.).

Manglende dokumentasjon som sannsynliggjør at produktet er kjøpt i Norge innenfor 5 år, vil medføre betalbart servicebesøk/serviceoppdrag.

OBS!
Hvis servicemann tilkalles og det ikke kan påvises feil på selve produktet, anses oppdraget som betalbart selv om det er innenfor reklamasjonsrettsperioden.

 

Reklamasjonsretten omfatter ikke

Feil eller skader som har oppstått ved feilbetjening, misbruk, mangelfullt vedlikehold, feilaktig innbygging, oppstilling eller tilslutning, spenningsvariasjoner eller andre elektriske forstyrrelser som for eksempel defekte sikringer, feil på strømnettet samt ved service utført av serviceforbindelser som ikke er godkjent av Thermex Scandianavia AS eller i det store og hele feil som ikke skyldes fabrikasjons- eller materialfeil.